Gudrun Schyman med sin Home Party fyllde Stora salen på Kulturhuset

Gudrun Schyman var gäst hos F! Jönköping. Stora salen på Kulturhuset var fylld till bredden av anhängare som vill höra Gudrun och hennes presentation över den politiska kartan över Sverige.
 
Hon visar tydliga bilder om hur människor är grupperade styrs i första hand av pengar. Som resultat av detta har det bildats politiska partier i förhållande till i vilka läger människor känner sig hemma.   
Under senaste decennier har det bildats två olika tvärsgående grupperingar vilkas drivkraft är inte pengar utan människor och deras livsmiljö. Den ena grupperingens mål är alla människors lika värde oavsett ursprung, religion, funktionsvariationer och sexuell läggning. Den andra grupperingen handlar om våra miljö, allas rätt till ren, giftfri miljö och hållbar utveckling där pengarna inte skall styra våra politiska val. 
 
Gudruns har en fantastisk retorik och alla förstår hennes tydliga beskrivningar på vad som är felet i dagens politik och vad som måste göras framöver för att vända utvecklingen för människors bästa. Idag vänder vi ryggen till så många människor som har fastnat mellan krig och taggtråd. 
 
Det var en mycket intressant tvåtimmars Homeparty som lär följas av fler inför kommande valet 2018 då Feministiska Initiativet har en fantastisk chans att visa människor en politik som handlar om människor. 
 
Feministiskt Initiativ
Eeva Adolfsson

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.