Beviljat: Bygglov för Gula villan

En bullerutredning i fastigheten har nu gjorts och och resultatet visar att en rad åtgärder kan sänka bullernivåerna. Tjockare väggar och golv är några av åtgärderna och under torsdagen godkände stadsbyggnadsnämnden tekniska kontorets ansökan om bygglov. 

– Vi bedömer att med de åtgärder som tekniska kontoret föreslår anser vi att det går att uppfylla kravet för att få ett tidsbegränsat bygglov, säger Anders Samuelsson (C), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, till Jönköpings-Posten

Kan förlängas i max 15 år
Bygglovet gäller i fem år och kan där efter förlängas i max 15 år. Om ett permanent bygglov ska ges krävs ytterligare åtgärder, som exempelvis att ordna utemiljön. 

Beräknas kosta sex miljoner
Kostnaden för att bygga om huset beräknas till drygt sex miljoner kronor. Enligt Andreas Sturesson (KD) finns det behov av HVB-lokaler för både ensamkommande flyktingbarn och barn och ungdomar med annan problematik.

– Vi äger fastigheten och ska förvalta den väl i alla händelser, jag kan tänka mig att när det inte finns behov av det här slaget kan vi skifta över till annat, säger Andreas Sturesson, till Jönköpings-Posten

Drygt hälften av kostnaden för ombyggnationen har avsatts av kommunen. Resterande summa bakas in i de kommande investeringarna för nya bostäder för flyktingar, vilket kommunstyrelsen ska besluta om i kommande sammanträde. 

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.