Stor risk för långa köer på E4

Under de närmsta veckorna är det stor risk för köbildning på E4an genom Jönköping. Anledningen är att ett omfattande arbete kommer att göras för att förbättra bron över Industrigatan, vid trafikplats Ljungarum. 

– Det är viktigt att bilisterna kör försiktigt och är uppmärksamma på den tillfälliga skyltningen, säger Magnus Holm, projektledare för broåtgärder på Trafikverket till Jönköpings-Posten

Idag börjar det förberedande arbetet inför renoveringen av bron som startar i början av maj. 

Start den 25 april
Sista veckan i april förbereder Trafikverket för brorenoveringen genom att bredda och asfaltera den norrgående körbanan vid anslutande väg 40. Arbete med själva bron över Industrigatan, öster om trafikplats Ljungarum, pågår i maj och juni. Vi byter kantbalkar, räcken och tätskikt på bron. Förbi arbetets norra del är endast ett körfält öppet för trafik i sydlig och västlig riktning. Påfartsrampen mot Jönköpings centrum kommer att vara stängd. Hastigheten förbi arbetsplatsen är sänkt. Det är stor risk för kö. Var ute i god tid och kör försiktigt! Var extra uppmärksam på tillfällig skyltning och visa hänsyn till medtrafikanter och de som arbetar längs vägen, skrivet Trafikverket på sin hemsida. 

– Vi räknar med att det kommer att bli köbildningar. Det är viktigt att bilisterna kör försiktigt och är uppmärksamma på den tillfälliga skyltningen. Håll hastigheterna förbi arbetsplatsen, säger Magnus Holm.

fakta

Trafikverkets entreprenör TGM gör i år underhållsarbete på tre broar på E4 vid Jönköping och på en bro på anslutande riksväg 40.

  • Bro på E4 vid trafikplats Ljungarum
  • Bro söder omtrafikplats Råslätt
  • Bro vid Hedenstorp

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.