Ingen avfallssamverkan i kommunalförbund

Efter att en grundlig utredning nu har genomförts har en politisk majoritet beslutat att inte ställa sig bakom att förlägga kommunens avfallsverksamhet i ett kommunalförbund.

Under en längre tid har ett utredningsarbete pågått för att klargöra möjligheterna till regional samverkan inom avfallsverksamheterna i Mullsjö, Habo, Jönköping, Vaggeryd, Värnamo, Gnosjö och Gislaved. Motiven för att utreda ett samgående har varit tänkta stordriftsfördelar och möjligheten att regionalt höja kompetensnivån för att klara de stora utvecklingsprojekt som många kommuner står inför när det gäller avfallshantering. Jönköpings kommun har kommit långt i sitt utvecklingsarbete och har idag t.ex. redan en fullt utbyggd verksamhet med fastighetsnära insamling av hushållsavfall.

– Nu när vi har den fullständiga bilden klar för oss anser vi inte att en regional samverkan i ett gemensamt kommunalförbund är det bästa för Jönköping just nu.

Samverkan och samarbete i avfallsfrågor och andra miljöfrågor kommer alltid vara prioriterat för Jönköpings kommun. Vi kommer även fortsatt att ha en nära dialog och ett erfarenhetsutbyte med våra grannkommuner i de här frågorna, säger Carin Berggren (M) kommunalråd.

Jönköpings kommun beslutade i kommunstyrelsen i september 2015 att kommunen skulle ingå i en beredningsgrupp med uppdrag att komma överens om samverkansform. Samtidigt underströks att det kvarstod att utreda ett antal tungt vägande juridiska förutsättningar inför ett eventuellt samgående. Flera djupa rättsutredningar har nu genomförts där man bland annat har tittat på organisationsform, upphandlingskonsekvenser och konsekvenser på personalnivå efter en genomförd verksamhetsövergång.

-Jönköpings kommun har flera stora egna anläggningar för avfallshantering och biogasframställning och för oss har det varit avgörande att säkerställa att vi även fortsättningsvis kan använda våra egna anläggningar utan att behöva upphandla dem. Då detta inte med säkerhet har kunnat garanteras så är det inte läge för Jönköping att ingå i ett kommunalförbund, säger Mona Forsberg (S), kommunalråd.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.