Miljardbelopp krävs för att göra järnvägen säker

Det är plankorsningarna placerade nära tätort som är den stora boven i dramat. Sedan 2008 har 80 incidenter inträffat vid järnvägsövergångar i länet. Arbetet med att bygga bort farliga korsningar pågår intensivt, men det är både svårt och kostsamt. 

Idag finns det ungefär 140 plankorsningar i Jönköpings län, vilket är mer än en fjärdedel av järnvägskorsningarna. Att åtgärda samtliga genom att bygga tunnel eller väg skulle uppskattningsvis kosta över en miljard kronor. 

Statistik
Trafikverket för noggrann statistik över var och när olyckor inträffar och det är inte bara i närheten av en tätort som olyckan är framme. 

– Men händer det flera gånger måste man börja fundera på varför det händer så ofta. Då är det ofta ett fel i trafikmiljön som gör att folk begår misstag, säger Olle Mornell, förvaltningsledare på Trafikverket till Jönköpings-Posten

Ovanligt med dödsfall
Incidenterna är många men det är ovanligt att de leder till allvarliga olyckor eller dödsfall. 

Lokala samhällsinitiativ, trafiktrycket och länstrafikens behov styr över vilka åtgärder som prioriteras. 

– Hade vi en större kassa skulle vi gärna bygga mer planskilt. Det man kan göra i samhället är att bygga korsningar för gående och cyklister. Ofta vill vi ge dem ett bra skydd för att undvika att staketen klipps upp, fortsätter Olle Mornell till tidningen. 

Dagens krav är höga
Kraven för nybyggnation av järnväg är betydligt högre än för den som redan är lagd. När man planerar och anlägger nya järnvägar finns plankorsningar inte ens med på planeringsstadiet. 

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.