Miljöpris till Uppgrenna Naturhus

Mottagare av priset är Bodil Antonsson, grundare och den som driver Uppgrenna Naturhus.

Motiveringen: Uppgrenna Naturhus och dess grundare Bodil Antonsson får miljöpriset 2016 för att hon visar på att det är möjligt att bygga och driva ett så kallat Naturhus innehållande verksamheter av olika slag. Naturhuset är en byggnad med till exempel lokalt kretslopp för avloppsvatten, elbehovet täcks till viss del av solceller, byggmaterial är till viss del förnyelsebart och materialåtgången för ytskikt har minimerats, vilket ger en byggnad med litet fotavtryck och som ger tillbaka i form av frukt och grönsaker. En dröm för många, men för Bodil är det verklighet.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.