Många sökte pengar till stöd för nyanlända

 

I år kommer länsstyrelserna att dela ut omkring 50 miljoner kronor till kommunerna för deras arbete med flyktingguider och familjekontakter. Antalet ansökningar har varit rekordstort.

Länsstyrelserna delar varje år ut utvecklingsmedel till kommuner runt om i Sverige för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter för nyanlända invandrare. Ersättning lämnas till verksamheter som syftar till att underlätta etableringen i samhället, skapa nätverk, stödja språkinlärning eller ge socialt stöd till ensamkommande barn skriver Länsstyrelsen i Jönköpings län i ett pressmeddelande.

För 2016 hade länsstyrelserna drygt 50 miljoner kronor att fördela totalt, och sista ansökningsdag för kommunerna var den 9 maj. En av årets prioriteringsgrunder har varit samverkan, exempelvis mellan en kommun och civilsamhället, andra kommuner eller myndigheter. Totalt sett har länsstyrelserna fått in 220 ansökningar, vilket är fler än tidigare i år. Till Länsstyrelsen i Jönköpings län inkom elva ansökningar, varav fyra kunde beviljas helt eller delvis.

Länsstyrelsen i Jönköpings län är sedan 2014 även ansvarig för att fatta beslut om och betala ut medel till de sökande kommunerna. Beslut har nu fattats i så gott som samtliga ärenden och pengarna kommer att betalas ut till de kommuner som fått bifall senast under vecka 26.
är till salu. Sädesmagasinet är en är del av fastigheten Strömsberg 3:1 och kommer att avstyckas i samband med försäljning. Ett tydligt ändamål för sädesmagasinet måste först presenteras.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.