Jönköping är en Fairtrade city

Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Jönköping har länge arbetat med Fairtrade och fick sitt första Fairtrade city diplom 2009, och har alltså blivit omdiplomerade ännu en gång.

– Vi i Jönköpings kommun är stolta och glada att vårt ihärdiga arbete för att bidra till en hållbarare värld uppmärksammas, säger Göran Bäckstrand, ordförande för styrgrupp Fairtrade City Jönköping i ett pressmeddelande.

Styrgruppen ansvarar för att samordna och arrangera minst 4 informationsinsatser om Fairtrade och rättvis handel varje år samt att dokumentera och redovisa dessa. Minst en aktivitet ska anordnas för kommunens medborgare. För att nå visionen i Agenda 2030 om en hållbar värld fri från fattigdom behövs ett engagemang från flera håll. Att välja Fairtrade-märkt och verka för en rättvis handel är ett steg i rätt riktning, och något vi alla kan göra genom våra val.

fakta

Kriterierna som uppnås före en diplomering är:

1. Inom den offentliga konsumtionen ska kommunen som organisation ha en tydlig och mätbar målsättning samt kunna erbjuda och öka konsumtionen av produkter inom kommunens avtal, utifrån principerna för rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner.

2. Arbetet leds av en lokal styrgrupp som sätts samman av representanter från hela närsamhället som t ex näringsliv, handeln, frivilligorganisationer samt politiker och tjänsteman från kommunen.

3. En kartläggning av Fairtrade-märkta produkter i dagligvaruhandeln, serveringsställen så som caféer, hotell, restauranger samt andra butiker ska genomföras för lokal samverkan och ökad konsumtion.

4. De arbetsplatser som fikar Fairtrade-märkt kaffe, te och socker registrerar själva arbetsplatsen på Fairtrades hemsida i Fairtrade på jobbet inkluderas som en del av redovisningen.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.