Svenska kyrkan bygger bostäder

Svenska kyrkan Jönköping bygger för framtiden – satsar på nytt församlingshem och bostäder på Väster Svenska kyrkan Jönköping planerar för att bygga nya församlingslokaler och bostäder vid nuvarande Sofiagården på Kapellgatan 6-8.

Med byggnationen vill kyrkan skapa en central och självklar plats för Jönköpingsborna i stadens centrala delar, nu och i framtiden.

I förra veckan lämnades en ansökan om ett så kallat planbesked till kommunen in, med förhoppning om planen ska bli verklighet.

– Tanken är att bygga på den mark vi redan äger och integrera de nya byggnaderna med de nuvarande så att de harmonierar väl med omgivningen. Genom att använda befintlig mark kan vi också finansiera det utan att behöva höja kyrkoavgiften, säger kyrkorådets ordförande Bengt Olsson i ett pressmeddelande.

Anledningen till varför Svenska kyrkan Jönköping vill bygga, är för att kunna utveckla och utöka den befintliga verksamheten i lokaler som är funktionella och tillgänglighetsanpassade. I planeringen finns även en önskan om att bygga bostäder i form av mindre hyreslägenheter som passar både unga och äldre.

– Vi är en folkkyrka och som en folkkyrka handlar det om att vi på bästa sätt ska bidra till det goda liv som vi vill att människor ska leva här i Jönköping, avslutar Bengt Olsson.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.