Cyklistförslaget: Stoppa biltrafiken på Esplanaden

Att ta sig fram på cykel i centrala Huskvarna är problematiskt. Det anser Erik Baubeta Fridh, som nyligen lämnat in ett medborgarförslag till kommunen om hur situationen kan förbättras.

– Om man tittar på kartan har man byggt relativt få cykelvägar i hela Huskvarna. Men de allra flesta går i nord-sydlig riktning. Det finns egentligen inga cykelvägar i öst-västlig riktning, säger han.

Enligt Fridh finns det tre olika sätt att lösa problemet.

  • Stänga Esplanaden helt för biltrafik och endast tillåta cykel- och kollektivtrafik.
  • Göra om Esplanaden till cykelfartsgata med en högsta tillåtna hastighet på 20 kilometer i timmen.
  • Ta bort gatuparkeringsplatserna på Esplanaden och skapa ett separat cykelfält på det utrymmet.

I nuläget anser Erik Baubeta Fridh att det är alltför svårt att ta sig med cykel till det nya stadshus som ska stå klart på Madängen i Huskvarna 2017. Därför tycker han politikerna borde ta frågan på allvar.

– Det finns ett demokratiskt problem i att inte kunna ta sig dit med cykel.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.