7 Tips: Så här skyddar dig du dig mot åskan

Åska vållar skador för miljontals kronor i svenska hem varje år. Främst är det den allt mer avancerade elektroniska utrustningen som vi har i våra hem som går sönder, men det händer även att hela hus brinner upp och att människor skadas. Bara försäkringsbolaget If har omkring 700 anmälda åskskador per år.

Med en enkel lösning går det att slippa få kortslutning i teven eller datorn.

– Den billigaste åtgärden för att skydda sina saker är att dra ut alla sladdar till den elektroniska utrustningen när det åskar, säger Caroline Uliana, informationschef på försäkringsblaget If.

Men eftersom man inte alltid är hemma, är det säkraste att installera jordfelsbrytare och ett överspänningsskydd som automatiskt slår av strömmen vid en spänningstopp,

Den absoluta merparten av alla skador som förorsakas av blixtnedslag beror på överspänning när blixten följt el- eller teleledningar in i byggnaden. Det behövs bara en sekundsnabb spänningstopp för att datorn eller teven ska förstöras.

Hemförsäkringen gäller vid åska men kostnaderna för dem som drabbas blir ändå ofta kännbara, inte minst för dem som har mycket hemelektronik. Självrisk och åldersavdrag gör att de egna kostnaderna kan bli ganska höga om trasig elektronik måste ersättas med ny.

– Tänk också på att säkerhetskopiera de viktigaste datafilerna. Förlorade familjebilder eller viktig information är inget man kan få tillbaka på försäkringen, säger Caroline Uliana.

De flesta personer som skadas vid åska drabbas utomhus och under fritidsaktivitet i närheten av träd. Omkring 17 personer per år sjukhusvårdas i Sverige efter blixtolyckor enligt Akademiska sjukhuset i Uppsala.

– När det åskar ska man helst hålla sig inomhus eller i andra hand sitta i en bil. Och man ska definitivt inte ta skydd mot regnet under ett träd, eftersom blixten söker höga punkter att slå ned i, säger Caroline Uliana.

7 tips på hur du skyddar dig mot åskan:

1. Stanna inne
2. Om du måste vara ute, undvik träd och platser som ligger högt
3. Dra ut sladdarna till all elektronisk utrustning
4. Installera jordfelsbrytare
5. Installera ett åsk- och överspänningsskydd. Det ger ett bra skydd för hemmets elektronik och kan även användas för att stänga av apparater som står i stand-by-läge
6. Installera en åskledare som leder ner blixten i marken
7. Kopiera de viktigaste datafilerna och familjens digitala bilder

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.