Han vill knyta ihop Lekeryd med Bankeryd

Thomas Herrmann vill se en ny cykelväg mellan Hakarpsrondellen och Mjölkafållan i Huskvarna. Det skulle innebära ett cykelbanesystem som sträcker sig hela vägen från Bankeryd till Lekeryd.

Nästa år planerar kommunen bygga en ny gång- och cykelväg på väg 132 mellan Huskvarna och Lekeryd. Den planerade cykelvägen slutar vid Hakarpsrondellen. Det tycker Huskvarnabon Thomas Herrmann är problematiskt och har därför lämnat in en förslag till kommunen om att fortsätta bygget ner till Mjölkafållan.

En cykelväg på sträckan mellan Hakarpsrondellen och Mjölkafållan skulle knyta ihop två större sträckor och skapa ett cykelbanesystem som sträcker hela vägen sig från Bankeryd till Lekeryd.

– Den nya cykelbanan som planeras kommer gå från Lekeryd och fram till Hakarpsrondellen. Redan nu finns cykelbana mellan Bankeryd och Huskvarna. Men det saknas någonting där emellan, säger Herrmann

Herrmann är medveten om att förslaget skulle överskrida kommunens nuvarande anslag som rör bygge av cykelvägar. Han anser ändå att det finns flera argument som motiverar förslaget.

Dels ökar invånarantalet i Hakarpsområdet i och med de nybyggen som pågår på Fagerslätt. Dessutom har antalet jobbtillfällen i området ökat markant på Saab vid Stensholm. Därför anser Thomas Herrmann att satsningen är rimlig.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.