Vätterröding angripen av okänd sjukdom

Länsstyrelsen har fått kännedom om att röding som är angripen av någon form av sjukdom fångats i Vättern.

?Länsstyrelsen har fått kännedom om att röding som är angripen av någon form av sjukdom fångats i Vättern, se bild. Fisken skickades aldrig in för analys, varför sjukdomstyp inte har kunnat bestämmas.

Det mest troliga är att det rör sig någon typ av parasitangrepp. Då det inte inkommit några fler rapporter om angripen röding görs bedömningen att det i nuläget inte rör sig om något epidemiskt, mer storskaligt utbrott. Det är dock viktigt att ha koll på utveckling om läget skulle förändras skriver Länsstyrelsen i Jönköpings län. 

Uppmanar att rapportera

Länsstyrelsen uppmanar därför fiskande på Vättern att rapportera in uppgifter om fiskar som visar tecken på sjukdom. Rapportering kan ske antingen till Länsstyrelsen eller direkt till SVA (statens veterinärmedicinska anstalt). Om sjuk fisk fångas är det bra om den skickas in för provtagning till SVA för att kunna avgöra vilken sjukdom det rör sig om.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.