Kommunen vill få föräldrarna att slopa bilen

Trots intensiva informationskampanjer de senaste tio åren minskar inte antalet skjutsande föräldrar vid våra grundskolor. I dag väljer sex av tio föräldrar i Jönköpings kommun att skjutsa istället för att gå eller cykla med barnen. Därför lanserar kommunen nu kampanjen ”Walk this way”, som syftar till få fler föräldrar att lämna bilen hemma och istället vandra till skolan med sina barn. 

Kommunens egen undersökning visar att närmare 6 av 10 föräldrar väljer bilen framför att gå eller cykla med barnen till skolan. Att avståndet till skolan skulle vara det grundläggande motivet stämmer inte. En majoritet av föräldrarna bor inte mer än max 1 kilometer från skolan, de allra flesta närmare än så. Istället väljer man bilen för att det är smidigt och att det görs på väg till eller från arbetet.

Stökigt i trafiken vid skolstarten
Skjutsande föräldrar är ett problem vid skolorna året om. Men upplevelsen är som störst i samband med skolstarten då tusentals barn återvänder till skolorna efter sommarlovet och många föräldrar börjar jobba igen. I samband med skolstarten räknar kommunen med att ca 10 000 barn återgår till skolbänken efter sommarledigheten.

Ny kampanj ska få föräldrar att gå istället
I ett led att minska antalet skjutsande föräldrar och få fler vuxna att välja andra färdmedel, samt gå och cykla med barnen, lanserar nu Jönköpings kommun en ny kampanj om vandrande skolbuss – Walk this way.

En vandrande skolbuss är när familjer turas om att gå med sina egna och andras barn till och från skolan på ett organiserat sätt.

-När man går i en vandrande skolbuss tränar sig barnen på att vistas i trafiken. Både stora och små får motion och barnen slipper ha spring i benen på lektionen. Dessutom tränar barnen på att vistas i trafikmiljö, säger Henrik Fallegård kommunens trafiksäkerhetssamordnare i en kommentar.

En reklamfilm och ett nytt broschyrmaterial har tagits fram som skolorna kan använda i förebyggande syfte. Materialet kommer att finnas tillgängligt vid skolstarten.

-Vi vill påverka föräldrarna genom barnen. Därför är tanken att man kan diskutera materialet i klassrummen och sen kan barnen därefter ta med frågan och broschyren hem. Tillsammans med reklamfilmen som ska finnas tillgänglig via skolornas hemsidor, kan ämnet även tas upp vid exempelvis föräldramöten, säger Henrik Fallegård, som är kommunens trafiksäkerhetssamordnare avslutningsvis.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.