Kommunens lekplatser brister i trygghet

Många av kommunens lekplatser saknar i dag belysning. Det skapar en otrygg miljö enligt ett nytt medborgarförslag, som får stöd av kommunens belysningsplanerare. Till skillnad från många andra kommuner har Jönköping ingen standard om att lekplatser ska förses med belysning.

I Jönköpings kommun är det få lekplatser som är försedda med belysning. I nuläget finns heller ingen standard om att nybyggda lekplatser ska vara belysta.

Det tycker belysningsplaneraren Tor Olsson är problematiskt. Han hänvisar till att många andra kommuner av jämförbar storlek har infört just detta som standard.

Särskilt under vinterhalvåret anser Olsson att bristen på belysning skapar problem.

– Det är ingen trygg plats att leka på, säger han.

Nyligen tog kommunen emot ett medborgarförslag som lyfte frågan. Enligt Angelica Frykholm som skrivit förslaget bör alla lekplatser som saknar belysning kunna bedömas som otrygga. Därför bör de förses med belysning i samband med nybyggnation, ombyggnation och upprustning.

Måste till politiskt beslut

Rolf Sandström, som är verksamhetschef för park och skog på tekniska kontoret, säger att frågan ligger på politikernas bord.

– Vi har egentligen inget uppdrag att ha belysning på våra lekplatser, säger han.

Sandström berättar att tekniska kontoret visserligen förbereder för belysning i samband med att nya lekplatser uppförs. Men så länge det inte finns något politiskt beslut i frågan kan det inte läggas pengar på själva belysningen.

– Så länge vi inte har något uppdrag så kan vi inte heller göra det, säger han.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.