Så blir nya arenan på Jordbron

Kommunen har nu tagit fram en detaljplan för den nya arenan på Jordbrovallen. Syftet har varit att undersöka om markområdet är lämpligt att använda för en fotbollsarena. Enligt detaljplanen ska det inte finnas några hinder i marken för att bygga arenan.

Planen är att arenan ska ha kapacitet för 7 000 åskådare, varav 5 000 sittplatser. Ståplatserna kommer vara avsedda för hemma- respektive bortapublik och vara placerade på kortsidorna. Vid senare behov ska ståplatserna enkelt kunna byggas om till sittplatser.

Blir sannolikt konstgräs

Det ska vara tak runt om hela arenan och inga öppna hörn. Totalt fyra insläpp planeras, ett i varje hörn. Spelplanen beräknas bli 68 x 105 meter med en 5 meter bred säkerhetszon utöver det. Kommunen föreslår att arenan byggs med konstgräs med markvärme för att möjliggöra spel året om.

I nära anslutning till arenan ska det finnas 750 cykelparkeringsplatser. Dessutom ska det finnas minst 500 bilparkeringsplatser inom ett avstånd på cirka 500 meter från arenan.

Under torsdagen togs ärendet med den nya detaljplanen upp i stadsbyggnadsnämnden för beslut om plansamråd. I nuläget är det oklart när bygget kan påbörjas. Beslut om godkännande väntas först i början av nästa år.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.