Fortsatt mycket låga grundvattennivåer

I länet är det fortfarande mycket låga grundvattennivåer och vattennivåerna fortsätter att sjunka. Främst är det de östra och södra delarna av länet som berörs.

Även de västra delarna har fortsatt låga nivåer. Ytvattnet (vattendrag) ökade något på grund av nederbörden som fallit de senaste dagarna men det ger en försumbar effekt i alla bäckar och åar.

– Vi förväntar oss inga positiva förändringar när det gäller grundvattennivåerna förrän i slutet av oktober i eller november då växtsäsongen är över. Det förutsätter dock att det faller rikligt med nederbörd skriver Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Nivåerna har inte varit såhär låga på 50 år. Många vattendrag är näst inpå torrlagda nu eller har nivåer som är mycket under det normala. De regn som nu faller ger bara en kortvarig effekt på något dygn och sedan är nivåerna i vattendragen lika igen. I små snabba magasin (ytvatten) är nivåerna mycket under det normala. I de stora och långsamma magasinen (bergs- och grusmagasin) är det också under det normala och dessa magasin har mycket lång återhämtningstid.

I dagsläget är det Värnamo och Vetlanda kommun som har bevattningsförbud. Vi uppmanar till fortsatt sparsamhet när det gäller vattenförbrukning, slösa inte på vattnet!

 

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.