Extra poliskontroller – hastigheten för hög utanför skolorna

Nu startar skolsäsongen igen och runt de flesta skolorna är hastigheten begränsad till 30 km/tim – en hastighet som alltför många bilister inte håller. Det visar en mätning som NTF har genomfört. Därför kommer polisen att den här veckan genomföra extra poliskontroller.

NTF mäter hastigheten i tätorter varje år och de senaste mätningarna visar att det är de lägsta hastigheterna som är svårast att följa – trots att många uppger att det just är där man tycker att det är viktigast att hålla rätt hastighet. Endast 44 procent gjorde det på 40-sträckorna medan det var 72 procent som gjorde det på 70-sträckor.

– Hastighetsgränserna är satta utifrån den trafikmiljö som råder på platsen. Även mycket små överträdelser påverkar trafiksäkerheten. Det finns till exempel en rimlig chans för en oskyddad trafikant att klara en kollision med ett motorfordon i 30-40 km/h. Därför är detta en vanlig hastighetsgräns utanför skolor och i stadskärnorna där personer i stor omfattning går eller cyklar, säger Eleonor Franklin, Projektledare vid NTF Jönköpings län.

Extra hastighetskontroller
Under denna vecka satsar därför polisen extra på att kontrollera hastigheten på landets vägar. Polisen kommer framför allt stå där det lokalt är allra viktigast att hålla hastigheten, antingen för att det är många oskyddade trafikanter eller för att trafikmiljön på annat sätt är extra osäker eller olycksdrabbad. Insatsveckan är gemensam för hela Europa.

– Tyvärr så märker vi att när vi står utanför skolor är det oftast elevernas egna föräldrar som kör för fort. Vi måste få till en större förståelse för hastighetens betydelse, ingen vill ha ett skadat barn på sitt samvete, Christer Sandberg, Trafiksektionen vid polisen i Jönköping.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.