Vandrande skolbuss ska minska trafik vid skolor

6 av 10 föräldrar väljer bilen framför att gå eller cykla med barnen till skolan, det visar en undersökning som Jönköpings kommun har tagit fram. Nu lanserar man därför en ny kampanj om vandrande skolbuss – Walk this way. Målet med kampanjen är att få fler vuxna att välja andra färdmedel framför bilen, samt att få fler att gå eller cykla till skolan.

Vandrande skolbuss
En vandrande skolbuss är när familjer turas om att gå med sina egna och andras barn till och från skolan på ett organiserat sätt.

Påverka föräldrar genom barnen
En reklamfilm och ett nytt broschyrmaterial har tagits fram som skolorna kan använda i förebyggande syfte. Materialet kommer att finnas tillgängligt vid skolstarten.

-Vi vill påverka föräldrarna genom barnen. Därför är tanken att man kan diskutera materialet i klassrummen och sen kan barnen därefter ta med frågan och broschyren hem. Tillsammans med reklamfilmen som ska finnas tillgänglig via skolornas hemsidor, kan ämnet även tas upp vid exempelvis föräldramöten, säger Henrik Fallegård, som är kommunens trafiksäkerhetssamordnare.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.