Avstängning i samband med allsvensk fotbollsmatch

Dunkehallavägen kommer att vara avstängd för motorfordonstrafik mellan Dalslundsgatan och Hallmansvägen med start från kl 13.00 till och med 18.00. Detta gäller inte gång och cykeltrafik.

Parkeringsförbud
På Hallmansvägen har man beslutat att tillfälligt införa parkeringsförbud mellan Dunkehallavägen och Bymarksgatan. Polisen har bedömt att man behöver använda sig av vägen för att parkera supporterbussar. Parkeringsförbudet gäller från kl 12.00 till och med kl 18.00. Parkeringsförbudet gäller även på Dalslundsgatan.

Gå, cykla eller ta bussen
Buss i linjetrafik kommer dock att trafikera sträckan som vanligt med hjälp av trafikvakter. Övrig trafik hänvisas av omledningsskyltar.

Parkeringsmöjligheterna är begränsade i området kring Stadsparksvallen. Kommunen rekommenderar att du som ska gå på matchen väljer att gå, cykla eller ta bussen om du har möjlighet till det.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.