Så ska Jönköping förvandlas till en cykelstad

I kommunens nya cykelprogram framhävs sex olika insatsområden som ska förvandla Jönköping till en cykelstad. Enligt cykelplaneraren Emma Olsson får bilister förbereda sig på att cykeln prioriteras som färdmedel.
   – Det är helt okej att ta bilen. Men man kan inte räkna med att bilen är det snabbaste sättet att ta sig fram, säger hon.

Förra veckan släpptes ett nytt cykelprogram för Jönköpings kommun. Syftet har varit att ta fram en strategi för utvecklingsarbete gällande cykelfrågor.

Det rör sig om en remissversion som nu ska gå genom både stadsbyggnadsnämnden och kommunfullmäktige. Cykelplaneraren Lotta Olsson som varit med och tagit fram programmet hoppas beslut om antagande kan fattas kring årsskiftet.

Olsson ser enbart fördelar med att Jönköping satsar på cykeltrafik.

– Den största fördelen är att det tar mindre plats.

Hon anser att bilister bör förbereda sig på att cykeln prioriteras som färdmedel.

– Det är helt okej att ta bilen. Men man kan inte räkna med att bilen är det snabbaste sättet att ta sig fram, säger hon.

I det nya cykelprogrammet sätts höga mål för att öka cyklingen i Jönköping. Ett sådant är en ökning med 25 procent fram till 2019.

För att öka cyklingen riktas i programmet fokus på följande sex insatsområden:

  • Ett tryggt och säkert cykelvägnät för alla
  • Ett sammanhängande och gent cykelvägnät
  • Hög standard på cykelvägarna året runt
  • En stark cykelkultur
  • God service för cyklisternas olika behov under resan
  • Ökad samverkan och samsyn inom kommunen

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.