Begränsad framkomlighet – välj annan väg

I mitten av september påbörjas arbetet med att skapa en halv cirkulationsplats i trafikplats Torsvik utanför Jönköping. Bygget syftar till att förbättra trafiksäkerheten samt att öka kapaciteten. Arbetet beräknas pågå fram till och med december 2016. Toppbeläggning kommer att läggas våren 2017.

Sänkt hastighet
Trafiken kommer att gå genom arbetsområdet under hela byggtiden med något begränsad framkomlighet. Hastigheten kommer att vara sänkt genom arbetsområdet.

Stadsbyggnadskontoret uppmanar därför trafikanter som ska till Torsviks industriområde via E4 att om möjligt välja trafikplats Hyltena, avfart 92, istället.

 

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.