Klart: Så här kan framtidens järnvägsstation bli

Totalt 33 förslag har kommit in till idétävlingen. Av dessa valdes fyra ut som utifrån flera kriterier, bland annat innehåll, utseende, trafikflöde och integration med omgivande stadsdelar, har arbetat fram sina bidrag. Under tävlingens gång har alla förslag varit anonyma.

Under fredagen korades förslaget Next Jönköping som vinnare vid en ceremoni på Konserthuset Spira. Bakom förslaget står bland annat Wingårdhs arkitektkontor. Vinsten betyder dock inte att stationshuset kommer att se ut exakt som förslaget visar, utan det är en idé som kommer arbetas vidare på. 

– Det känns jätteskönt. Vi har gjort en bra analys och fick ihop alla programdelar, säger Jonas Edblad, arkitekt på Wingårdh arkitektkontor.

– Idétävlingen är ett bra sätt att få synas. Arbetet med förslaget har tagit ungefär tre månader.

Läs mer om det vinnande förslaget här

Juryutlåtande

Juryn bestod av tio personer, däribland flera kommunalråd, stadsdirektör, stadsbyggnadsdirektör, regiondirektör och representanter av Sveriges Arkitekter. Deras motivering löd som följer:

 ”Next Jönköping”, övertygar i sitt starka engagemang i att lösa uppgiften och svarar bäst av samtliga förslag på de många frågor som programmet ställer. Områdets utformning är attraktiv och ansluter väl till stadsdelen och staden i övrigt. Stationsområdet och själva stationen har en mycket god funktionalitet för resenärer, boende, arbetande och besökare. Gestaltningen kan vidareutvecklas genom att tona ned den stora skalan på de offentliga rummen och genom att stationen ges en starkare identitet. Förslaget präglas av en hög grad av genomförbarhet.”

 

 

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.