Nu kan kommunen söka bidrag till bostadsbygge

Behovet av bostäder är stort och förorenade områden många. För att få bukt på problemet finns nu ett bidrag kommuner kan söka för att finansiera marksanering för bostadsbygge. Flera kommuner har nappat på erbjudandet.

 

Regeringen har avsatt 300 miljoner kronor 2016 respektive 2017 och därefter 200 miljoner kronor årligen för att hjälpa kommuner att sanera förorenad mark och bygga bostäder på. Sala får som första kommun i Sverige ett bidrag på 4,7 miljoner kronor för att sanera ett förorenat område för att sedan bygga bostäder på. 

Bidraget gynnar hela samhället och bidrar till en hållbar stadsutveckling samt miljömålet Giftfri miljö. Fler bostäder, mindre gifter i marken och bevarade grönområden. 

För att söka bidraget krävs att det finns ett behov av bostäder och ett förorenat område som försvårar för bostadsbyggande samt att kommunen tagit ett beslut om att påbörja detaljplaneläggning för bostäder.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.