Glada nyheter för alla cyklister

Jönköpings kommun satsar årligen ett antal miljoner för att främja cyklandet i staden. Byggnationen av den nya gång- och cykelbron påbörjades i våras för att underlätta för alla cyklister vid Munksjön.

Nu är brobygget nästan klart och binder därmed samma dagens gång -och cykelstråk i norr vid Spira och i söder där Munksjöpromenaden tar slut vid Bruuns Magasin. Den nya bron är placerad längs dagens befintliga gångbro och är 90 meter lång och fem meter bred.

– Den här delen har tidigare varit en felande länk i gång- och cykelstråket runt Munksjön. Bron är ett sätt att öka framkomligheten för gång- och cykeltrafikanter. Fastighetsägarna är dessutom väldigt nöjda som slipper all trafik på sin egna gångbrygga som kommunen tidigare har haft servitut på, säger Fredrik Nyqvist, projektledare på Stadsbyggnadskontoret.

Den 20 oktober beräknas bron vara klar för användning. Det är Skanska AB som ligger bakom brobygget som består av en trä- och stålkonstruktion. Det som återstår av bygget är att komplettera broräcket med spjälgrindar samt att installera belysning på platsen.

– Igår lades den sista asfalten på bron. Nu ska det bara läggas en markering på ytskiktet för att dela upp bron mellan cyklister och gångtrafikanter.

Notan på brobygget går på 11 miljoner kronor.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.