472 nyanlända till Jönköping – bostäder saknas

I lördags rapporterade Jmini om standarden på ett av kommunens genomgångsboenden för nyanlända kommuninvånare. I brist på bostäder har ett 50-tal nyanlända blivit inkvarterade i tio kvadratmeter stora träbås, inne i en före detta bilhall. Flera boende som vi talade med berättade att de blivit lovade lägenheter efter att ha spenderat upp emot ett år på migrationsboenden. Bland de boende fanns barn. 

Planerar för bättre boenden

Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) säger att kommunen planerar för bättre boenden för kommunens nyanlända invånare, men att flera av de planerade boendena har överklagats av folk som bor i närheten. Jönköpings kommun har fått i uppdrag av staten att bygga 144 nya lägenheter för nyanlända. Planen är att fördela lägenheterna på sex olika platser i kommunen: Samset, Fagerslätt, Ljungarum, Barnarp, Bottnaryd och Tenhult. De planerade boendena i Tenhult och i Bottnaryd har överklagats. 

Hur länge de nyanlända kommuninvånarna kommer att behöva bo kvar i genomgångsboendena kan han därför inte svara på.

– Det är det här vi har att erbjuda just nu, säger Andreas Sturesson.

”Jönköping gör ett stort åtagande”

Den 1 mars 2016 trädde den så kallade bosättningslagen i kraft vilken innebär att alla kommuner är skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning. Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på kommunens storlek, arbetsmarknadsläge, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen.

– Jönköping gör ett stort åtagande. För nästa år har kommunen ett anvisningsantal på 472 nyanlända som behöver bostad.

I nuläget finns inte de bostäderna. I ett öppet brev till länets alla kommuner ber Andreas Sturesson därför om hjälp. Han skriver följande:

”Enligt länsstyrelsens information kan kommuntalen revideras efter att en överenskommelse tecknas mellan kommuner inom länet eller mellan närliggande kommuner. Därför tillfrågar Jönköpings kommun länets kommuner om att i någon mån bistå i mottagandet i av nyanlända. Vi är öppna för diskussion kring vad Jönköpings kommun kan bidra med i gengäld för att på bästa sätt ta emot nyanlända i länet.”

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.