Kommunen får 32 miljoner i byggbonus

Statsbidraget för ökat bostadsbyggande är utformat så att kommuner har rätt att söka stöd för varje bostad som omfattas av ett startbesked från byggnadsnämnden under en tolvmånadersperiod (1 augusti 2015 – 31 juli 2016). Bidraget är oberoende av storleken på eller typ av bostad.

”Största satsningen på 20 år”
– I Sverige har vi haft bostadsbrist under lång tid. Det är därför regeringen nu genomför den största bostadspolitiska satsningen på 20 år för att det se till att fler bostäder byggs. Den här satsningen är ett exempel på detta. Som jag förstår det är Kommunbonusen välkommen i det borgerligt styrda Jönköping, och det blir ju därför märkligt att Moderaterna nationellt vill avskaffa det här stödet och inte hjälpa kommunerna med bostadsbyggandet, säger riksdagsledamoten Johanna Haraldsson som sitter i riksdagens civilutskott där bostadsfrågorna behandlas.

– Det är klart att det här jättevälkommet. Det här är vi oerhört glada för med tanke på de siffror som visats tidigare. Vi har otroligt mycket bostäder på gång, säger det socialdemokratiska kommunalrådet Mona Forsberg.

Detta är Kommunbonusen
Kommunbonusen är ett statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande. Bidraget, som är tänkt att stimulera bostadsbyggandet för de kommuner som ansöker och uppfyller villkoren, är på totalt 1,85 miljarder kronor för 2016. Statsbidraget beräknas till 1,8 miljarder kronor för 2017 och därefter 1,3 miljarder årligen. Boverket handlägger bidragsansökningar och administrerar bidraget.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.