Sossarnas smygkampanj stöttas av moderat

Den senaste tiden har det varit flera turer i den kontroversiella arenafrågan i Jönköping. Nyligen lanserades initiativet ”Rädda Stadsparken!”, vars budskap riktar sig mot Alliansens förslag om att bygga ut Stadsparksvallen.

På knappen, som visar hur en man hugger ner ett träd med pengasedlar i trädkronan, framgår det inte vem som är avsändare. Men kommunalrådet Mona Forsberg (S) bekräftar att det är Socialdemokraterna som tagit fram knappen.

– Vi har varit tydliga från Socialdemokraterna om att vi inte vill ha någon ny arena på Stadsparken. Om man ska göra något nytt där uppe, då innebär det att man kommer förstöra den gröna lunga som finns där i dag. Det kommer innebära att träd kommer försvinna bland annat, säger kommunalrådet Mona Forsberg (S).

– Jag tror att vi behöver alla de här gröna områdena som finns. Det är oerhört viktigt med tanke på att det byggs och förtätas så mycket, säger hon.

Initiativet har fått oväntat stöd av moderaten Anders Jörgensson, som är ordförande i tekniska nämnden. Han har personligen valt att bära den knapp Socialdemokraterna tagit fram.

– Jag har hela tiden sagt att vi ska vara rädda om Stadsparken och vi ska bevara den. Det har jag sagt i många år.

Jörgensson är väl medveten om att det är Socialdemokraterna som tagit fram knappen. Men han ser det ändå inte som att han stöttar ett socialdemokratiskt initiativ.

– Att rädda Stadsparken, det tror jag de flesta människor är med på. Jag tycker inte man ska bygga ut arenan och ta plats i Stadsparken för den, säger han.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.