Omfattande giftskandal i Hovslätt

Stora mängder giftigt avfall har hittats i lokalerna till ett konkursat bolag i Jönköping, som ligger nära en skola och ett bostadsområde. I en skrivelse till kommunen bedöms situationen vara mycket allvarlig. En åtalsanmälan är inlämnad mot företaget som bedrivit verksamheten.

I samband med att ett företag på Hovslätt i Jönköping gick i konkurs i höstas upptäcktes stora mängder giftigt avfall i lokalerna. I en skrivelse till kommunen daterad den 25 januari bedöms avfallssituationen på platsen som mycket allvarlig.

Mycket giftiga kemikalier, såsom alkali, syra och cyanider, förvaras på ett sätt som riskerar sammanblandning. Det skulle få mycket allvarliga konsekvenser för människa och miljö, enligt skrivelsen till kommunen.

Vid en undersökning på platsen konstaterades att byggnaden i sig var i mycket dåligt skick, med vattenfyllda golv och tak som riskerar att rasa in. Fastigheten ligger i ett mindre industriområde mellan en skola och ett bostadsområde. I närheten flyter även Tabergsån.

Här är några av de konkreta fynd som gjordes i lokalerna vid kontroll:

  • Stålfat utan låsning innehållande kaliumcyanid. Kan lätt metaboliseras vid upptag och bilda det dödliga giftet cyanväte.
  • Ett kemikalieförråd med läckande tunnor innehållande bland annat kromsyra. 
  • Sönderrostade stålfat med olika typer av kemikalier. Bedömdes som farligt att kontrollera med anledning av skicket.

Enligt skrivelsen till kommunen har en akut insats inletts för att minimera riskerna. Dessa bedöms enligt Naturvårdsverkets klassificering uppgå till klass 1, vilket innebär mycket hög risk.

Men enligt Andreas Bengtsson, som är miljö- och hälsoskyddsinspektör vid miljökontoret, ska det inte finnas någon risk för allmänheten.

– Nej, det bedömer vi inte att det är i dagsläget, utan det är ett arbete som pågår, säger han.

Bengtsson är i övrigt förtegen kring mängden gift som återstår i lokalerna.

– Det ligger en sekretess på det här nu för att det är en åtalsanmälan inlämnad.

Åtalsanmälan mot företaget som bedrivit verksamhet i lokalerna ska ha lämnats in under förra veckan.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.