Matavfallet kommer inte att brännas

I vår fattar kommunfullmäktige beslut om det kommunala bolaget Jönköping Energi Biogas AB ska avvecklas eller inte. Det har skapat en diskussion om vad som kommer att hända med kommuninvånarnas matavfall i framtiden. I sammanhanget har det förekommit uppgifter om att det kan bli aktuellt att bränna matavfallet, men de uppgifterna avfärdas nu från politiskt håll.

– Matavfallet ska naturligtvis tas omhand på ett bra sätt även i fortsättningen. Om vi väljer att inte ha en egen mottagningsanläggning i Jönköping kommer vi att se till att en annan aktör tar hand om avfallet, säger Carin Berggren, kommunalråd (M), i ett pressmeddelande.

Hon får medhåll av kommunalrådet i opposition, Mona Forsberg (S).

– Vi har en väldigt väl fungerande avfallsverksamhet i Jönköpings kommun och tog nyligen beslut om att ingå samarbete med Habo och Mullsjö i ett nytt avfallsbolag. En av de största miljömässiga vinsterna med samarbetet är att vi kan erbjuda fler möjligheten till fastighetsnära insamling där sorteringen görs intill bostaden. Att i det läget börja tala om att bränna matavfallet vore att ta flera steg bakåt, säger hon, i pressmeddelandet.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.