Jönköping får 2,25 statliga miljoner till kultur och skola

Alla 13 kommuner och 4 friskolor i Jönköpings län har sökt och beviljats Skapande skola-bidrag från Kulturrådet för nästa läsår. Drygt sex miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Jönköpings kommun beviljades 2,25 miljoner och runt 12 000 elever kan involveras. 

Kulturrådet har valt att prioritera kulturinsatser som syftar till att fler barn som står långt ifrån kultur får möta det professionella kulturlivet genom Skapande skola-insatser på eller utanför skolan. Som tidigare år återkommer både enskilda kulturaktörer och kulturinstitutioner i föreslagna aktiviteter.

– Många kommuner har reflekterat vidare över identitet, språk, demokrati och integration. Genom kulturinsatser kan alla mötas, lära och förstå varandras likheter och olikheter, säger Nardin Crisbi, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet, i ett pressmeddelande.

Jönköpings kommun beviljades  2,25 miljoner och runt 12 000 elever kan involveras. Kommunen har vissa riktade insatser utifrån socioekonomiska faktorer. Man vill bland annat för årskurserna 3 och 4 visa en klassrumsföreställning med fokus på dans och teater. 

Tillgången till kultur för elever i hela landet är inte självklar. På mindre orter finns inget brett utbud av olika kulturyttringar. I glesbygd kan det vara långa avstånd till konst- och kulturupplevelser. Där kan Skapande skola-pengar vara ett välkommet tillskott för att möjliggöra att eleverna får ta del av professionell kultur. Resekostnader är vanligt förekommande i de flesta ansökningar.

I år sökte 394 skolhuvudmän, fördelade över hela landet, bidrag till aktiviteter för cirka 860 000 elever. Totalt fördelar Kulturrådet cirka 177 miljoner kronor i bidrag till insatser inom Skapande skola.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.