Fredagen den 13:e är kommen- vågar du ta till dig sanningen?

Föreställningen om fredagen den trettonde som olycksdag kan tidigast beläggas i mitten av 1800-talet, och verkligt spridd bland folk i allmänhet blev den först på 1900-talet. Idén vann anklang inte minst inom litteraturen, till exempel romanen ”Friday, the Thirteenth” från 1907, som handlar om panik bland börsmäklare på Wall Street. 

Fängslades på order
Ett av de senaste tillskotten är att ett betydande antal ordensmedlemmar från Tempelherreorden blev fängslade av Filip IV av Frankrike fredagen den 13:e oktober 1307 på order av påven. 

Han som förrådde Jesus 
En annan hypotes grundar sig på att Jesus hade tolv lärjungar, och när Jesus förråddes var Judas den 13:e vid bordet. Det kan även ha varit så att det baseras på att det fanns sammanlagt 13 personer.

Det magiska talet
I det gamla bondesamhället sågs fredagen den 13:e som en dag olämplig att börja med ett arbete. Det var också olämpligt att starta en resa, särskilt till sjöss.
Det ses dessutom som ett magiskt tal inom folktro och magi.

Fler eller färre olyckor
Enligt en olycksgranskning som försäkringsbolaget Trygg-Hansa gjort inträffar nästan sju procent färre skador under fredagen den 13:e än under en genomsnittlig dag och tre procent färre skador fredagen den 13:e än under en genomsnittlig fredag.
Men ett annat försäkringsbolag, IF har genomfört en liknande undersökning som visar på det motsatta, att fler olyckor inträffar. 

Triskaidekafobi- fobi för talet 13
Flera har ogillat talet 13 i flera års tid, bland annat för att talet är odelbart. 
Triskaidekafobi innebär skräck för talet 13, rädsla för datumet, vilket inträffar en till tre gånger varje år, något som kallas paraskavedekatriafobi.

Företag undviker talet
Fortfarande idag undviker vissa företag numret 13, för att undvika klagomål från kunder. På de flesta hotell i västvärlden med fler än tolv rum, saknas rumsnummer 13 eller våning 13 eftersom många gäster vägrar att bo i rum med det numret.
På flygplan finns vanligen inte rad 13, eftersom en del passagerare skrämts upp av att sitta på en sådan rad, de har tagit det som ett dåligt omen. 

Hollywood älskar det
Fredagen den 13:e har blivit en rejäl kassako för filmbranschen. Genom att nästa årligen kunna producera filmer som utspelar sig just under detta mystiska och läskiga dygn. 
Filmindustrin fortsätter att släppa film efter film för att sälja och de sätter skräck i fler och skapar myter om dagen. 

Media har fallit för skräcken
Inom media- och journalistbranschen skriver man alltid ut siffrorna ett till tolv med bokstäver och först vid siffran 13 skriver man det istället med siffror. Vad beror detta på? Är det för att markera att något är speciellt när siffran 13 ska skrivas? Kanske har det ett samband med allt annat kring fredagen den 13:e…..

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.