Hittade all elektronik på tippen- kände inte till barnporren

54-årig man dömdes till villkorlig dom för barnpornografibrott i tingsrätten. Ärendet överklagades då mannen menade att det fanns bristande bevis, trots att de fann flera bilder i telefoner, hårddiskar och datorer. Mannen menar själv att han har plockat elektroniken från soptippar och att materialet fanns på dem från början. 

I mitten av mars 2014 genomfördes en husrannsakan hos en man på 54 år. Vid husrannsakan beslagtogs bland annat sju datorer, sex hårddiskar, tre mobiltelefoner, fem kameror, tre minneskort och tre DVD-skivor.
Efter att ha granskat föremålen och vad som fanns på dem, fann man fler barnpornografiska bilder och filmer.

Kände inte till materialet
Mannen som är bosatt i Habo har erkänt att han haft de elektroniska föremålen, bland annat 50 mobiltelefoner men säger att han inte har känt till att han hade barnpornografiskt material på dem.
54-åringen försvarar sig med att säga att han inte har råd att köpa elektronik, utan att han hämtar kasserad elektronikföremål på soptippar och använder dem.

Kunde inte ladda ner
Mannen påstår också att han inte har haft någon tillgång till internet och därför inte kunnat ladda ner barnpornografiskt material.

Historien är inte trovärdig
I en av datorerna som har genomgått en teknisk undersökning visar att det har laddats ner och visats bilder med barnpornografiskt innehåll så sent som nio dagar före datorn togs i beslag. Om det inte var 54-åringen som gjorde detta, måste någon annan ha gjort det och sedan avhänt sig den fungerande datorn efter att han tagit hem datorn mindre än nio dagar före beslaget. Enligt tingsrättens mening framstår detta som mindre sannolikt.

Ljuger troligen om internetanslutning
Hans uppgift om att han inte hade någon tillgång till internet framstår inte heller som rimlig. Slutligen konstaterar tingsrätten att en hårddisk, som innehöll 87 barnpornografiska bilder, sedan 2012 har haft det användarnamn som 54-åringen själv bär och att det i en mobiltelefon med en barnpornografisk bild fanns en bild på han själv. 

Är särskilt hänsynslösa
Enligt tingsrätten har 54-åringen haft ett begränsat antal barnpornografiska bilder och filmer och det finns inge uppgifter på att han ska ha spridit materialet. Därför han han i sådana fall enbart använt det för eget bruk. Men bilderna och filmerna klassas som särskilt hänsynslösa. Gärningen bör därför rubriceras som barnpornografibrott.

Fick villkorlig dom
I tingsrättens dom från juni 2015 står det följande: ” Han synes leva under välordnade förhållanden. Det saknas därför särskild anledning att befara att han kommer att återfalla i brott. Påföljden för honom ska därför bestämmas till villkorlig dom. En villkorlig dom ska förenas med böter.” Det vill säga dagsböter 60 å 50 kronor. 

Inte tillräckliga bevis
En månad efter att domen föll i tingsrätten överklagade 54-åringen till Göta hovrätt. Det för att han nekar till brott och menar att han är oskyldig och att bevisningen inte är tillräcklig för att döma honom till barnpornografibrott. 

Nu på torsdag 14 januari tas ärendet upp i Göta hovrätt. 

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.