Hovrättens dom- livstid för Lisa Holms mördare

Bilevicius dömdes till livstids fängelse för mordet på Lisa Holm, dessutom skulle han betala skadestånd, 50 000 kronor vardera, till Lisa Holms föräldrar och syster.

”Aldrig träffat flickan”
Bilevicius överklagade sedan och fallet har varit upp i Göta Hovrätt (fast detta i Skaraborgs tingsrätt lokaler) och idag kom hovrättens dom i fallet Lisa Holm och de valde att gå på tingsrättens linje- livstids fängelse för mord.
– Den tekniska bevisningen har varit central för hovrättens bedömning. Ett stort antal DNA-spår från den åtalade mannen har återfunnits på Lisa Holms kläder. Detta trots att 35-åringen förklarat att han aldrig har träffat flickan, säger hovrättslagmannen Linda Hallstedt.

Flera DNA-spår
Hovrätten har också konstaterat att 35-åringens DNA har hittats på sådana ställen på Lisa Holms kläder som talar emot att spåren har avsatts på annat sätt än genom direkt kontakt mellan den åtalade mannen och Lisa Holm, exempelvis vid knäppningen på insidan av hennes jeans. Flera av spåren utgörs dessutom av blodbesudlingar.

Biltrafiken viktig
Förutom den tekniska bevisningen har hovrätten fäst vikt vid bland annat den biltrafik i området som vittnen har berättat om och den åtalade mannens beteende på fyndplatsen i Martorp några dagar efter Lisa Holms försvinnande.
– Precis som tingsrätten har hovrätten också ansett att 35-åringen saknar ett tillförlitligt alibi för den tid då Lisa Holm måste ha överfallits och dödats, säger hovrättsrådet Martin Andersson.

Var eniga
Även hovrätten har bestämt påföljden till livstids fängelse. 35-åringen ska också betala skadestånd till Lisa Holms familj och dessutom utvisas på obegränsad tid.
Hovrätten var eniga.  

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.