Hjärt-kärlsjukdom vanligaste dödsorsaken i Jönköpings län

Samtidigt sjunker dödstalen i sjukdomarna kontinuerligt och forskningen har bland annat bidragit till att fler överlever en hjärtinfarkt. I Hjärtrapporten 2015, som presenteras i dag för nionde året i rad, lyfter Hjärt-Lungfonden fram den viktigaste forskningen från året som gått.

– Det är 1,8 miljoner människor som lever med hjärt-kärlsjukdom i Sverige och det berör ännu fler eftersom nästan alla känner någon som är drabbad. Därför är det fantastiskt att forskningen visar så positiva resultat och att överlevnaden ökar varje år säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

I Jönköpings län var hjärt-kärlsjukdomar den vanligaste dödsorsaken 2014. 40 procent av alla dödsfall hade hjärt-kärlsjukdom som underliggande orsak. Näst vanligaste dödsorsaken i länet var tumörsjukdomar med 26 procent av dödsfallen. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen som Hjärt-Lungfonden har sammanställt.

Den minskade sjukligheten och dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar bidrar till att medellivslängden i Sverige ökar år efter år. Till exempel har antalet som dör i hjärtinfarkt nästan halverats på 20 år. Trots den minskade dödligheten i sjukdomarna, är hjärt-kärlsjukdom den vanligaste dödsorsaken i hela landet. År 2014 var hjärt-kärlsjukdom underliggande orsak i 37 procent av alla dödsfall i Sverige.

– Varje vunnet levnadsår är en seger, men det är fortfarande alldeles för många som dör av hjärtsjukdom. Mer forskning är nyckeln för att fler ska kunna leva ett längre och friskare liv, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport ger en helhetsbild över forskningsframsteg och hjärthälsa i Sverige och ges ut för nionde året i rad. Med Hjärtrapporten vill Hjärt-Lungfonden öka kunskaperna om forskning och behandling av hjärt-kärlsjukdomar så att fler ställer sig bakom kampen mot vår tids stora folksjukdomar. Hjärtrapporten innehåller statistik och nyheter om hjärtsjukdom, förebyggande arbete, vård och forskning.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.