Rätt behandling av urinvägsinfektioner hos äldre

Genom information, reflexer och utbildning för medarbetare i den kommunala vården hoppas Region Jönköpings län kunna påverka för rätt användning av antibiotika. Syftet är att minska risken för utveckling av motståndskraftiga bakterier.

Undersökningar visar att upp till hälften av boende på äldreboende har bakterier i urinen, men utan att vara sjuka. För den traditionella föreställningen att symptom som trötthet, oro och förvirring beror på urinvägsinfektion, stämmer inte alltid.

– Studier visar att det inte finns något tydligt samband mellan dessa symptom och urinvägsinfektion. Därför är det viktigt att fundera över andra tänkbara orsaker till problemen och ge hjälp utifrån det. Man ska inte övertolka fynd av bakterier i urinen, och bakterier i urinen är inte farligt. Men är patienten sjuk i till exempel feber av sin infektion ska antibiotika naturligtvis ges, säger Andreas Lägermo, strama-koordinator på smittskydd och vårdhygien på Region Jönköping län..

Under oktober/november bjuds distriktsköterskor, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal i kommunal verksamhet in till utbildningsdagar i de tre länsdelarna.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.