Infektion och vävnandsdöd av dropp

Infektioner, vävnadsdöd och lidande. Det är vad en patient vid Höglandssjukhuset har fått uppleva i samband med dropp i foten.
 Patienten har somatiska problem och svårt att äta och dricka. Av den anledningen fick patienten dropp via en perifer venkateter, det vill säga en kanyl med tunn kateter, som sitter i en ven.

Avslutade antibiotikakur
I detta fall hamnade droppet under huden, istället för i blodet.
Det orsakade rodnad till en början.
 Personal, på sjukhusets medicinklinik, tolkade det som infektion och påbörjade antibiotikabehandling.
 Odlingen visade dock inga bakterier och den påbörjade kuren avslutades.

Ny infektion
Tre dagar efter utskrivning finns tecken på ny infektion. Denna gång är det primärvården, som behandlar patienten.
 Man sätter in antibiotika, men trots behandlingen blir det värre. Såret blir större och leder till vävnadsdöd.
 Sjukhuset, som nu lex Maria-anmäler sig själva, menar att såret ”inneburit lidande för patienten med värk och nedsatt rörlighet samt upprepade såromläggningar under lång tid”.
 Medicinkliniken har nu sett över sina rutiner. Man har infört kontroller av venkatetrar för att upptäcka om den inte fungerar, som den borde.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.