Svåra smärtor var svårupptäckt höftledsfraktur

En äldre patient sökte vård flera gånger för smärtor, men först vid tredje röntgen undersökningen upptäcktes att smärtan berodde på en höftledsfraktur. 

Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Medicinsk diagnostik har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO skriver Region Jönköping län.

Ärendet handlar om en äldre patient som tidigare opererats för högersidig lårbensfraktur och som flera gånger våren 2015 sökte vård på grund av smärtor i höger höft och ben.

Röntgenundersökningar i april och juni 2015 visade inte några nya förändringar. Först vid ytterligare en röntgenundersökning i augusti 2015 visade det sig att patienten fått en höftledsfraktur. Patienten opererades omgående, behandlades med antibiotika och väntar nu på ny protesoperation.

Sjukvårdens utredning av händelsen visar att frakturen var mycket svår att upptäcka. Vid eftergranskning av undersökningen från juni 2015 kunde en mindre förändring möjligen ses. Om undersökningen gjorts om tidigare hade patientens lidande sannolikt förkortats.

 

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.