Ökad blodansamling som inte upptäcktes

Anmälan enligt lex Maria om ökad blodansamling som inte upptäcktes. Patient med blodansamling i hjärnan efter en operation sökte vård, men det upptäcktes inte att blodansamlingen blivit större. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Medicinkliniken på Värnamo sjukhus har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Ärendet handlar om en patient som sökte vård på Värnamo sjukhus efter ett krampanfall. Patienten hade en känd blodansamling i hjärnan efter en tidigare operation. Patienten röntgades, men det uppmärksammades inte att blodansamlingen blivit större. Patienten lämnade sjukhuset skriver Region Jönköping län.

Efter några dagar kontaktade patientens anhörig medicinkliniken, eftersom patienten inte mådde bra. Patienten uppmanades att komma tillbaka till sjukhuset och efter ny undersökning skickades patienten till neurokirurgiska kliniken i Linköping för operation. Patienten har återhämtat sig väl efter operationen.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.