lex Maria-ärende om behandling med proppförebyggande läkemedel

Beslut i lex Maria-ärende om behandling med proppförebyggande läkemedel. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om för kort behandling med läkemedel för att förebygga propp.

IVO bedömer att Region Jönköpings län har fullgjort sin skyldighet att anmäla händelsen, att slutsatserna är rimliga och adekvata och att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder. Ärendet avslutas.

Ärendet handlar om en äldre patient som vårdades på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, efter att ha opererat en fraktur i foten. Under vården misstänktes en tumör och patienten flyttades till annan avdelning för utredning. När patienten skrevs ut uppmärksammades inte att proppförebyggande läkemedel ordinerats under längre tid än vanligt. Behandlingstiden blev tio dagar istället för planerade två månader. Det kan ha bidragit till att patienten kort efter avslutad behandling fick blodpropp i benet.

Sjukvården vill lära av misstagen

Lex Maria syftar framför allt till att höja patientsäkerheten och förbättra kvaliteten i vården. Genom att anmäla och utreda allvarliga händelser kan man förhoppningsvis förhindra att de sker igen. Lex Maria-utredningar leder ofta till nya eller förbättrade rutiner och riktlinjer. Utredningen ska också leda till att den drabbade patienten och dennes anhöriga får klarhet i varför skadan eller sjukdomen uppstod.

 

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.