Injektion med outspätt läkemedel

Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria. Ärendet gäller en patient som av misstag fick outspätt läkemedel direkt i blodet (intravenöst) utan att först ha spätts ut i 500 ml natriumklorid.

Misstaget uppmärksammades omedelbart
Patienten flyttades för säkerhets skull till akutvårdsavdelning för övervakning, men drabbades inte av några skador eller men på grund av händelsen.

Länssjukhuset Ryhov i Jönköping har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.