Så här mycket kostar det att besöka läkaren

Från och med 1 januari 2016 finns det bara tre nivåer för patientavgifter i Jönköpings län: Besök på vårdcentralen, jourcentralen och sjukhuset kostar 250 kronor. Kontroller, recept och provtagning kostar 100 kronor. Barnsjukvård, viss hälsovård och besök på specialistmottagning med remiss från vårdcentralen är avgiftsfria skriver Region Jönköping.

Kostnaderna för vården betalas i huvudsak via skatten. Fler och fler landsting inför enhetliga patientavgifter för att förenkla betalningar och få mer rättvisa patientavgifter. Invånarnas hälsoproblem, vilken vårdenhet som ansvarar för vården eller vilken yrkeskategori man behöver träffa ska inte påverka hur mycket man betalar i patientavgift vid det enskilda tillfället.

Regionfullmäktiges beslut innebär att patientavgiften för besök i primärvården höjs från 150 till 250 kronor. Besök på specialistmottagning sänks från 300 till 250 kronor och första besöket på specialistmottagning blir avgiftsfritt när man har remiss från primärvården.

Samma avgift
– Vi använder inte patientavgifter för att försöka styra var invånarna söker vård, förklarar regionens hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig. Man betalar patientavgift för den vårdtjänst man behöver. När man blir sjuk ska man vända sig till sin vårdcentral. Ibland behöver man en läkarundersökning, ibland en behandling av en sjukgymnast och ibland behöver man en operation. Patientavgiften är densamma.
– Alltmer av vården bedrivs i team och invånarna behöver stöd från alla yrkeskategorier. Olika delar av vården har olika uppdrag och invånarna ska känna att de får vård av högsta klass oavsett var de befinner sig i vårdkedjan.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.