Framtidsspaning Express med Anne-Marie Körling

På vårens första Framtidsspaning Express, den 5 februari, föreläser Anne-Marie Körling, som är utsedd till nationell läsambassadör 2015-2017 skriver Region Jönköpings län.

Ett tillfälle för all bibliotekspersonal att få inspiration till fortsatt läsfrämjande arbete med vår gemensamma läsfrämjandeplan som grund. Under förmiddagen har vi också kollegiala samtal då vi reflekterar utifrån föreläsningen.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.