Lyckades inte med besparningar- tvingas ta bort 300 tjänster

I flera år har det legat besparningskrav på länets alla sjukhus, något som de inte har lyckas med. Därför kommer 300 tjänster tas bort från sjukhuset i länet.
– Det handlar inte om att de försvinner helt. Somliga går i pension och då kommer vi inte behöva tillsätta ny personal för den specifika tjänsten, menar Mia Frisk kristdemokratiskt regionråd.

Redan nästa år kommer de 300 tjänsterna sparas in.
– Syftet är att vi ska minska kostnaderna så att vi kan trygga en bra och säker vård även framöver och då arbetar vi med att gå från sjukhusvård till primärvård, säger Frisk. 

I flera år har politikerna försökt få sjukhusen i länet att spara 150 miljoner kronor, eftersom främst Ryhov i Jönköping inte lyckats hålla sin budget och detta är nu ett resultat av att sjukhusen inte har kunnat hålla nere sina kostnader.
– Vi måste klara att fortsättningsvis hålla en hög och bra vård. Vi ser att vi har högre kostnader än vad andra jämförbara regioner och landsting har. 
Varför har man inte lyckats med att spara in summan på 150 miljoner?
– Vi har kanske underskattat komplexiteten i vårdapparaten. Det tar kanske längre tid än vad vi trodde att bespara och förändra, menar Frisk. 
Men tillägger att de har gjort många förändringar som har gjort att kostnaderna har kunnat hållas nere.
– Vi har fördelat operationerna på de tre sjukhusen, så det finns specialister fördelade. Vi har gjort stora satsningar på ST-läkare, vilket innebär att vi kan minska användandet av hyrläkare.

Frisk menar att färre ska behöva ligga kvar på sjukhuset efter vissa typer av operationer. Det innebär att sjukhusen kan dra ner sina kostnader.
Dessutom kommer flera delar av det som sjukhusen tidigare har haft till uppgift, falla på primärvården.
– Det innebär att färre personal på sjukhusen behövs och att mer kan skötas av primärvården.  
Vissa går i pension, men en del måste väl omplaceras?
– Det vet jag inte hur det är. En del slutar, andra går i pension och vi minskar på vikarier. 
Hur behåller man en högklassig vård, om man drar ner på tjänster och kostnader? Man hör om att vården redan går på knäna
– Nej det tror jag verkligen inte. Det handlar om att vi flyttar uppgifter som inte längre behöver göras på sjukhusen. Då behöver du inte besöka sjukhuset, utan du besöker istället din vårdcentral. 

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.