Hyrläkare ska bort inom två år

Under nästa år kommer Region Jönköpings län att skära ned på antalet hyrläkare och -sjuksköterskor. Tanken är att utfasningen ska vara avslutad inom två år.

Igår beslutade regionstyrelsen att regionen ska börja fasa ut anställda inom bemanningsföretag. Redan nu under årsskiftet ska antalet allmänsjuksköterskor från branschen börja försvinna.
 Under nästa år kommer inhyrda specialistsjuksköterskor och -läkare inom allmänmedicin, röntgen och psykiatri börja plockas bort och hela utfasningen av samtliga specialistläkare beräknas vara klar under år 2017.

Få bort hyrberoende
Detta beslut är ett led av dåvarande landstingsstyrelsens plan, en handlingsplan för att få bukt med hyrläkarberoende.
 Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp har denna höst sett att dagens utbildningstakt, samt en omorganisation av sjukvård, möjliggör utfasningen.
 Nu kompletteras handlingsplanen med en utfasningsplan. Det är regions sjukvårdsdirektör, som ansvarar för utfasningen. En gemensam rutin inom regionen kommer att arbetas fram.

 

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.