Rekordfå använde antibiotika

Antibiotikaanvändningen minskar i Jönköpings län. Statistik från förra året visar att det aldrig tidigare har skrivits ut så få recept. Anledningen är att vårdcentraler blivit bättre på förskrivningar.

Det är Folhälsomyndighetens siffror som pekar på en nedgång av antibiotikaanvändning i hela Sverige. Totalt har den minskat med 1,6 procent under förra året, 2015.
 I Jönköpings län minskade antalet utskrivna recept med 1,3 procent eller 295 recept per tusen invånare.

Resistenta bakterier bromsas
Dessa siffror är de lägsta, som någonsin redovisats i Jönköpings län. Det ser man positivt på med tanke på resistenta bakterier, som ökar när medicinen brukas fel.
– Det är angeläget att arbetet för ansvarsfull förskrivning fortsätter och att antibiotika bara används när det är nödvändigt. På så vis kan utvecklingen mot fler resistenta bakterier bromsas, säger Andreas Lägermo, koordinator för Strama ( nationella nätverket för rationell antibiotikabehandling och mot ökad antibiotikaresistens), i Region Jönköpings län.

Sjukhus skriver ut mer
Anledningen till nedgången är att vårdcentraler skrivit ut färre recept än vanligt. Sjukhusen ska dock, enligt Regionen, skrivit ut fler än 2014.
 Regionen menar dock att förskrivningarna av medicinen fortfarande kan stramas åt ytterligare. Detta när det gäller patienter, som har bakterier i urinen utan andra symtom, okomplicerade luftvägsinfektioner och luftrörskatarrer vid förkylning samt svårläkta sår där man inte en korrekt skillnad på bakteriell kolonisering och klinisk infektion.
 Det finns flera olika sorters antibiotika, som bekämpar olika bakterier. I Region Jönköping anser man sig bra på att använda sig av rätt sort vid bekämpning av infektion.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.