Invånarna i Jönköpings län har fortsatt gott förtroende för vården

Invånarna ger fortsatt höga betyg till vården i Region Jönköpings län. Det visar den nationella undersökningen Vårdbarometern 2015. I Jönköpings län har invånarna högre förtroende för vården och är mer nöjda med tillgången till vård än någon annanstans i Sverige.

De senaste årens goda och stabila resultat håller alltså i sig. Länets invånare är mer nöjda med utbudet av vård än övriga svenskar och 86 procent anser sig ha tillgång till den vård de behöver. 73 procent av invånarna har också mycket stort eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvården i länet, ett resultat som står sig i jämförelse med tidigare år och är bland de bästa i landet.

Gott betyg

– Det här är ett gott betyg till alla som arbetar inom regionens hälso- och sjukvård. Invånarnas syn på vården är naturligtvis viktig och resultatet är väldigt glädjande. Vi har en mycket bra hälso- och sjukvård i vår region vilket Vårdbarometern bekräftar, säger Mia Frisk (KD), ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård.

Gott betyg åt länets primärvård
Förtroendet för vårdcentralerna är också högre än någon annanstans i Sverige och har ökat för andra året i rad. 81 procent uppger att de i första hand kontaktar vårdcentralen när de blir sjuka.

– Det är positivt, men vi önskar att ännu fler väljer vårdcentralerna eftersom de är basen för regionens hälso- och sjukvård. Vårdcentralen tar hand om de flesta åkommor som inte kräver inläggning på sjukhus, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig. Förtroendet för vårdcentralerna är stort och jag tolkar resultatet att vi är på rätt väg.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.