Behandling av tumör i levern fördröjdes

Patienten utreddes för behandling av sin reumatism, enligt Länssjukhuset Jönköpings Lex Maria-anmälan.
Patienten var först inne på en lungröntgen, i januari förra året. Detta på grund av han skulle få ny medicin.

Upptäckte flera tumörer 
Då upptäckte man en misstänkt förändring och patienten kallades därför till en ny röntgen av magen en månad senare. 
I samband med denna röntgen upptäckte man tumörer i bukspottskörteln och mjälten. Tumören hade även spridit sig vidare till levern.

Svar hanterades sent
Det dröjde dock innan svaret från röntgen hanterades, remissen försenades och så även behandlingen.
I maj, tre månader senare, signerades svaret och remiss skickades vidare till kirurgkliniken.

Stress och underbemanning
Orsaken till fördröjningen är att man frångått sjukhusets rutiner. Anledningen till detta, skriver sjukhuset i sin anmälan, kan bero på stress eftersom det råder underbemanning av reumatologer.
Sjukhuset har nu upprättat nya rutiner. Vårdadministartörer ska tre gånger i veckan kontrollera att det inte ligger några osignerade prover. Efter två veckor ska läkare påminnas och om det fortfarande inte signerats kommer områdeschefen på mottagningen bli informerad.

Under behandling 
Att behandlingen dröjde ska dock inte, enligt sjukhuset, ha påverkat prognosen för patienten, som nu är under behandling.
Länssjukhus Ryhov har nu anmält händelsen enligt Lex Maria.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.