Patienter riskerar blodförgiftning- kan ändra Sveriges vårdrutiner

– Att vi upptäckte det här var för att man på infektionskliniken såg och gjorde kopplingen till att man hade ett antal sådana här blodförgiftningar där man såg att det berodde på katetern man hade, säger Peter Iveroth, smittskyddsläkare vid länssjukhuset Ryhov i Jönköping till P4 Jönköping

Mest vanligt förekommande vårdrutinen
Det är rutin och kanske den mest vanligt förekommande rutinen inom vården, att man sätter en så kallad venkateter på patienter. En venkateter är en plastnål med ett lock eller en tapp in i ett blodkärl. Genom denna kan man bland annat ge medicin och ta blodprover utan att behöva sticka patienten flera gånger. Den sätts ofta i armvecket eller på ovansidan av handleden. 

Tidigare okänd biverkning
Biverkningar som är kända när man använder en venkateter är svullnad och rodnad men nu visar granskningen att den även kan ge blodförgiftning. Det är smittskydd vid länssjukhuset Ryhov som gjort granskningen som innefattar ett antal blodförgiftningsfall under förra året. Granskningen visar att det med stor sannolikhet var venkatetern som orsakade blodförgiftningarna. 
– Att det blir blodförgiftningar utav det var vi inte riktigt medvetna om. Det kan hända att det är ett mörkertal som vi får utreda lite närmare, bli lite mer medvetna om, berättar Peter Iveroth för P4 Jönköping

Kan bli livshotande
– Blodförgiftning är ju dramatiskt och visst kan det ta livet av folk. Det har det inte gjort i de här fallen, det är ofta behandlingsbara åkommor. Men det är farligt, fortsätter han. 

Ska spridas till övriga Sverige
Nu ska informationen om granskningen spridas till övriga vården i landet. Studien kan komma att ändra rutinerna för hur venkatetern sätts och hanteras för att undvika blodförgiftning. 
– Överallt på alla sjukhus i hela landet sitter det tusentals sådana här katetrar så vi ska hitta ett bra sätt att hantera det här, avslutar Peter Iveroth.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.