Därför blir Jönköping utan Landshövding

Linköping har sitt universitetssjukhus och Jönköping har sina statliga tillväxtverk. Av just den orsaken har en diskussion förekommit om Kalmar ska bli residensstad.
– Om man i en storregion ska sprida ut verksamheten, så kan man säga att Kalmar blev över, säger Johan Krabb, huvudsekreterare i Indelningskommitén.

I juli förra året tillsatte regeringen en utredning, som ska föreslå ny läns- och landstingsindelning.

Tanken är att Jönköping, Växjö, Linköping och Kalmar ska gå ihop till en region.

Det är Indelningskommittén, som har i uppgift att lämna in betänkanden, i sommar, kring hur indelningen inom de olika regionerna kan komma att se ut.

Nu förs diskussioner mellan kommittén och dagens kommun- och regionpolitiker hur sammanslagningen kan komma att se ut i framtiden. Och igår fördes den första diskussionen kring hur spridning av olika områden skulle kunna se ut i den nya storregionen.

– Vi vill sprida ut olika delar som sjukvård, sätet för regionen, statliga verk och sätet för landshövdingen runt regionens stora städer, säger Johan Krabb.

Landshövdingen till Kalmar
Universitetssjukhus finns redan i Linköping och i Jönköping finns flera statliga verk. Av den anledningen, förklarar han, så finns det ingen orsak att flytta de delarna från de städerna.

I Växjö kan man tänka sig att förlägga sätet för den nya storregionen. Att då låta Kalmar få vara residensstad är inte så konstigt.

– Det är en möjlig lösning, säger han.

Samtidigt är han dock noga att påpeka att uppdelningen är långt ifrån klar.

– Ingen politiker har bundit upp sig. Inga förslag är lagda. Vi har endast haft en diskussion om spridningen.

Den nya läns- och landstingsindelningen kan komma att börja gälla från och med den 1 januari 2019 eller 2023.

 

 

 

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.